Trong thời điểm đang diễn ra dịch Covid - 19. Trường THCS Lộc Tấn tạo đề ôn tập trên trang wep để học sinh có thể ôn tập