Trường trung học cơ sở Lộc Tấn xây dựng kế hoạch tổ chức thi chọn giáo viên giỏi bậc THCS vòng trường , năm học 2018 – 2019